FAQ

Hur många lägenheter planeras det för?

Vi bygger totalt 357 lägenheter i sju olika bostadsrättsföreningar. Vi har delat in Näsby Slottspark i tre områden. Södra Parken (3 bostadsrättsföreningar), Norra Parken (2 bostadsrättsföreningar) och Strandängarna (2 bostadsrättsföreningar).

När sker inflyttning?

Inflyttningen påbörjades i Norra Parken våren 2020 och i februari 2021 flyttar de första in i Södra Parken.

Hur går försäljningen till?

Varje ny etapp släpps först till de som finns i vårt intresseregister. Du anmäler dig till vårt intresseregister via hemsidan. När alla i intresseregistret erbjudits möjlighet att boka en lägenhet går vi ut med lägenheterna till allmän försäljning.

Var anmäler man sig till intresseregistret?

På nasbyslottspark.se/intresseanmalan

Hur gör jag om jag vill veta mer?

Kontakta mäklarna från Magnusson Nyproduktion för personlig visning av området och de lägenheter som finns till försäljning. Mattias Lindqvist, 070-840 00 49 & Anna Lindquist 070-512 37 51

Planeras det för seniorbostäder?

Ja, 142 stycken seniorbostäder utvecklas i Södra Parken. Säljstartade 2019.

Vad händer med alla grönytor?

De stora grönområdena som slottsparken, äppelträdgården, strandpromenaden och öppna grönytor kommer att finnas kvar liksom alléerna. Det kommer anläggas en lekpark i södra delarna av parken. Kajakbodar är byggda och verksamheten för uthyrning av kajaker är igång. Se en situationsplan (länk).

Vad händer med slottet?

Slottet är nyrenoverat och i maj 2019 öppnade Lilla Slottskrogen. Hotellet och konferensverksamheten kommer finnas kvar.

Vad händer med befintliga byggnader?

Området kommer bevaras med slottet, mässen och stallet. Det som har rivits är panncentralen, några mindre förråd och kasernerna.

Vad händer med strandpromenaden och tillgång till vatten?

Kommunen äger och ska utveckla grönytorna utmed vattnet i Näsbyviken. Strandpromenaden kommer att bli ännu bättre. Den kommer breddas, få belysning och sittplatser längs med den. Allmänheten har tillgång till rekreationsområden och vattnet.

Kommer det finnas garage?

Det kommer att finnas ett stort garage i Södra Parken för de boende där. I Norra Parken kommer det att byggas ett p-däck. I övrigt är det markparkering.

Vad finns det för kommunikationer?

Roslagsbanan till stan går var 20:e minut i rusningstrafik, däremellan var 30:e minut. I framtiden kan detta ändras till tätare trafik. Bussar till Täby Centrum går var 30:e minut.

Finns det skolor och förskolor i området?

Det finns en förskola i Näsby Slottspark, Hattstugans Montessori. Läs mer här (extern länk). Flera andra förskolor och skolor finns i närheten. Läs mer om förskolor och skolor i Täby här (extern länk).

Finns det något centrum med butiker?

Du har gångavstånd till ICA Nära och bara en kilometer bort ligger Näsbyparks Centrum med flera butiker, bibliotek, apotek, caféer och restauranger.

Kommer det finnas lekplatser?

I Näsby Slottspark byggs en ny stor lekplats anpassad efter kulturmiljön för alla de barn som flyttar in och för besökande. Mellan husen i Norra Parken finns det små lekytor med bla sandlåda och parkourlek.

Kommer det ske några prissänkningar i framtiden?
Det finns inga planer på att sänka priserna. Vi säljer bra och ser att det finns ett stort intresse för Näsby Slottspark.