FAQ

Hur många lägenheter planeras det för?

Vi bygger totalt 357 lägenheter i sju olika bostadsrättsföreningar.

När sker inflyttning?

Från våren 2020 står de första lägenheterna inflyttningsklara.

Hur går försäljningen till?

Varje ny etapp släpps först till de som finns i vårt intresseregister. Du anmäler dig till vårt intresseregister via hemsidan. När alla i intresseregistret utbjudits möjlighet att boka en lägenhet går vi ut brett med lägenheterna till allmän försäljning.

Var anmäler man sig till intresseregistret?

På nasbyslottspark.se/intresseanmalan

Hur gör jag om jag vill veta mer?

Kontakta mäklaren för personlig visning av området och de lägenheter som finns till försäljning. Mattias Lindqvist, Magnusson Nyproduktion, 070-840 00 49.

Planeras det för seniorbostäder?

Ja, 142 stycken seniorbostäder utvecklas i Södra Parken. Säljstartade 2019.

Vad händer med alla grönytor?

De stora grönområdena som slottsparken, äppelträdgården, strandpromenaden och öppna grönytor kommer att finnas kvar liksom alléerna. Det kommer anläggas en lekpark i södra delarna av parken samt byggas kajakbodar för uthyrning av kajaker. Se en situationsplan (länk).

Vad händer med slottet?

Slottet kommer vara en levande plats. Här öppnar det upp en restaurang och hotellet och konferensverksamheten kommer finnas kvar.

Vad händer med befintliga byggnader?

Området kommer bevaras med slottet, mässen och stallet. Även Friskis & Svettis kommer finnas kvar. Det som rivs är panncentralen, några mindre förråd och kasernerna.

Vad händer med strandpromenaden och tillgång till vatten?

Strandpromenaden kommer att bli ännu bättre. Den kommer breddas, få belysning och vi kommer skapa sittplatser längs med den. Allmänheten har tillgång till rekreationsområden och vattnet.

Kommer det finnas garage?

Det kommer att finnas ett stort garage i Södra Parken för de boende där. I Norra Parken kommer det att byggas ett p-däck. I övrigt är det markparkering.

Vad finns det för kommunikationer?

Roslagsbanan till stan går var 20:e minut i rusningstrafik, däremellan var 30:e minut. I framtiden kan detta ändras till tätare trafik. Bussar till Täby Centrum går var 30:e minut.

Finns det skolor och förskolor i området?

Det finns en förskola i Näsby Slottspark. Läs mer här (extern länk). Flera andra förskolor och skolor finns i områdets absoluta närhet. Läs mer om förskolor och skolor i Täby här (extern länk).

Finns det något centrum med butiker?

Du har gångavstånd till ICA och bara en kilometer bort ligger Näsbyparks Centrum med flera butiker, bibliotek, apotek och restauranger.

Kommer det finnas lekplatser?

I Näsby Slottsområde byggs en ny stor lekplats anpassad efter kulturmiljön för alla de barn som flyttar in och för besökande.

Kommer det ske några prissänkningar i framtiden?
Det finns inga planer på att sänka priserna. Vi säljer bra och ser att det finns ett stort intresse för Näsby Slottspark.